Mặt Nạ Phòng Độc Nguyên Mặt GSR

LIÊN HỆ

  • Thương Hiệu:GIA QUY
  • Nhà Sản Xuất: GIA QUY
  • Kiểu mẫu: GSR
Mặt nạ nguyên mặt phòng độc GSR không phải được cải tiến từ những thiết kế có sẵn, mà hoàn toàn là hệ thống mặt nạ khí mới dựa trên cách mạng công nghệ.
Scott Safety đã thực hiện lý thuyết hô hấp hiện tại và được phát triển công nghệ mới và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo rằng GSR đáp ứng được những mối đe dọa CBRN ngay nay và cũng như trong tương lai.
  • Hệ thống phin lọc thế hệ thứ hai được cấp bằng sáng chế đáp ứng bảo vệ bụi ở mức độ cao nhất và tự động loại bỏ mồ hôi từ mặt nạ.
  • Kháng lại hơi thở thấp đảm bảo người sử dụng thoải mái. Thiết kế của dòng khí giảm thiểu sương.
  • Phin lọc đôi với van khóa được phép thay thế mà không cần giữ hơi thở của bạn, nhắm mắt hoặc có sự hỗ trợ trực tiếp của người bạn đồng hành trong yếu tố bảo vệ chia lớp cho người sử dụng. Cao hơn so với tiêu chuẩn công nghiệp bình thường.